• Số người truy cập: 148651
  • Số người đang online: 10
  • Ngày hôm qua: 74

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Hệ thống học tập trực tuyến - ĐHTN
    Điện thoại: 0208 3753041
    Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vnKhóa học ngoại ngữ

Ngày đăng: 07-02-2020; Số lượt xem: 371

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi đi máy bay

CHI TIẾT BÀI HỌC

Bài học liên quan