• Số người truy cập: 148671
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 84

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Hệ thống học tập trực tuyến - ĐHTN
    Điện thoại: 0208 3753041
    Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vnKhóa học ngoại ngữ

Ngày đăng: 07-02-2020; Số lượt xem: 499

260 từ Tiếng Anh hay gặp dành cho người không chuyên Tin học

CHI TIẾT BÀI HỌC

Tiếng Anh và Tin học là hai môn học có thể bổ trợ cho nhau rất tốt. Nếu học tốt Tiếng Anh chúng ta có thể sử dụng máy tính dễ dàng ơn, và ở chiều ngược lại, khi sử dụng thành thạo máy tính, ta có thể ứng dụng công nghệ để học tiếng Anh hiệu quả hơn. 

Và để giúp bạn học Tin học dễ hơn, xin giới thiệu 260 từ Tiếng Anh hay gặp khi sử dụng máy tính. 


Bài học liên quan