• Số người truy cập: 148673
  • Số người đang online: 15
  • Ngày hôm qua: 84

Liên hệ hỗ trợ trực tuyến

  • Hệ thống học tập trực tuyến - ĐHTN
    Điện thoại: 0208 3753041
    Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vnBài học mới

Khóa học ngoại ngữ

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp tại công sở

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp tại công sở

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp tại bệnh viên
Những mẫu câu tiếng Anh thông dụng tại bệnh viện rất cần thiết.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp tại bệnh viên

Bài trắc nghiệm Phân biệt quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Bài trắc nghiệm Phân biệt quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp tại bưu điện

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp tại bưu điện

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp khi đi mua sắm

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản - Giao tiếp khi đi mua sắm

Khóa học Tin học

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về các ứng dụng văn phòng - test 2

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về các ứng dụng văn phòng - test 2

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về máy tính và các thiết bị kết nối - test 3

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về máy tính và các thiết bị kết nối - test 3

Trắc nghiệm - Kiến thức cơ bản về mạng máy tính và làm việc trực tuyến - test 5

Trắc nghiệm - Kiến thức cơ bản về mạng máy tính và làm việc trực tuyến - test 5

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về các ứng dụng văn phòng - test 1

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về các ứng dụng văn phòng - test 1

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về máy tính và các thiết bị kết nối - test 2

Trắc nghiệm Kiến thức cơ bản về máy tính và các thiết bị kết nối - test 2

Khóa học khác

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Tiếng việt và Tiếng việt thực hành

Giáo trình Tiếng việt và Tiếng việt thực hành

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

Giáo trình Kinh tế học vĩ mô

Giáo trình Triết học Mác Lê nin

Giáo trình Triết học Mác Lê nin

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học

Tin tức Sự kiện